جزوه حقوق جزا عمومی 2 دکتر اردبیلی

جزوه حقوق جزا عمومی 2 دکتر اردبیلی

جزوه حقوق جزا عمومی 2 دکتر اردبیلی

جزوه حقوق جزا عمومی 2 دکتر اردبیلی
کامل ترین جزوه جزا عمومی 2 موجود در اینترنت
مناسب ترین جزوه برای دانشجویان پیام نور و دانشگاه آزاد و سراسری که وقت کافی برای خواندن کتاب ندارند.
بسیار کاربردی برای داوطلبان آزمون های حقوقی مانند مشاوران و کانون وکلا و قضاوت
30 صفحه PDF تایپ شده.
نمونه ای از توضیحات جزوه:
تعريف جرم طبق مواد 11و 2قانون مجازات اسلامی عبارت است از :هر فعل يا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب می شود ….